Sielunhoitoterapia

Mitä on sielunhoitoterapia?

Sielunhoitoterapia on ammatillista, kristillistä auttamistyötä, jossa käytetään sekä sielunhoidon että terapian työvälineitä. Se perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Rukous on luontevasti mukana.

Käytän ”RIKOTUSTA EHEÄKSI”- pastori ja terapeutti SEPPO JOKISEN kehittämää sielunhoitoterapiamallia, jonka osa-alueita ovat:

- tämänhetkisen elämäntilanteen kartoitus

- perusturvallisuuden kartoitus

- perustrauman etsiminen

- syyllisyys- ja tunnemekanismin etsiminen

- identiteetin ja itsetunnon kartoitus

- identiteettiä ja itsetuntoa eheyttävä työskentely

Terveen syyllisyyden ja anteeksiannon ymmärtäminen ovat avainasemassa toipumisen tiellä.

Roolin taakse voi kätkeytyä. On mahdollista saada yhteys omaan herkkään ja mahdollisesti haavoittuneeseen persoona. Aitoa identiteettiä voi terapiatyöskentelyn avulla vahvistaa.

Kuka olen? Mistä tulen?

Minne olen matkalla?

Mikä on minun elämäni tarina?

Miten minusta tuli ”minä”?

Tavoitteenani on olla oivalluttaja. Yksinäisyys, syömishäiriö, päihteiden käyttö ja monet muut erilaiset riippuvuudet lisäävät jo ennestään olevia varsinaisia ongelmia. Tunnelukoilla on ollut syynsä.

Asiakas voi löytää uusia toiminta- ja tunnemalleja kielteisen ja itsetuhoisen käyttäytymisen tilalle, kun kipeät asiat tulevat nähdyksi ja kuulluksi.

Yksilötyöskentely tai ryhmänä elämänkaari- ja sukupuutyöskentely tarjoavat mahdollisuuksia oivalluksille. Tämä voi tuoda merkittävää vapautta omaan elämään.

Terapeuttisina työvälineinä kuuntelun ja keskustelun lisäksi käytän kognitiivisia ja sensorimotorisia menetelmiä.

Diakonia-ammattikorkeakoulun rehtori, Jorma Niemelä on todennut:

”Terveellä tavalla käytettynä hengellisyys on ihmiselle ja paranemiselle apu ja voima. Rakastettuna Jumalan lapsena, armon merkityksen oivaltamisella voi saada uuden näkökulman elämään. Vastuu onkin mahdollisuus ja anteeksi antaminen ja saaminen voivat korjata katkenneita suhteita.”

Raamattuun on kauniisti kirjoitettu: Totuus tekee vapaaksi.