Palvelut

YKSILÖTERAPIA

Yksilöterapiassa asiakas hakee muutosta johonkin elämän kriisitilanteeseen, kehitysvaiheeseen tai ongelmaan, josta ei tunne selviytyvänsä omin avuin. Terapeutin tuki auttaa selvittelemään käsillä olevia ahdistavia tunteita, jotta voi itse oivaltaa ja tunnistaa omia tavoitteita tulevaisuutta varten.

Terapeuttinen lähtökohta

Terapiajakson aikana pyritään terapeutin kanssa yhdessä keskustellen kartoittamaan asiakkaan terapiaan hakeutumisen syyt. Mitä selkeämpi kuva kriisistä tai ongelmasta saadaan muodostettua, sitä mahdollisempaa siihen on lähteä hakemaan ratkaisukeskeisesti apua. Tarkoitus on löytää ne voimavarat – hukassa olevat avaimet – jotka ovat osittain kätkössä ja silti jo asiakkaalla itsellään valmiina  lukkojen avaamiseen. Terapian pyrkimys on etsiä ovia umpikujatilanteissa ja tuoda toivoa, oivalluksia arjessa selviytymiseen.

Terapian kesto

Terapiajakson pituus määräytyy aina tilanteen mukaan ja siitä sovitaan terapeutin kanssa yhdessä. Joskus jo kolmesta tai viidestä kerrasta on apua.  Usein on kuitenkin tarvetta asioiden syvempään ja rauhalliseen tarkasteluun.  Yksinäisyyden,  masennuksen, itsetuhoisuuden ja erilaisten traumaattisten tapahtumien käsittelyyn on mahdollista käyttää aikaa aina tarpeen mukaan.

Yleisin vastaanottoaika kestää tunnin eli 60 minuuttia. Myös 1,5 tunnin ja 2 tunnin ajat ovat mahdollisia. Ajasta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Terapiakäynnin hinta 60 min. / 40 €  (alv. 0%)

ELÄMÄNKAARI-  ja SUKUPUUTYÖSKENTELY

Elämänkaari- ja sukupuutyöskentely on tarkoitettu niille, jotka haluavat turvallisessa, suljetussa ryhmässä tutustua paremmin itseensä ja etsiä Jumalan parantavaa läsnäoloa elämäänsä.

Elämänkaariryhmä muotoutuu pienten luentojen ja niiden pohjalta tapahtuvan ohjatun ryhmätyöskentelyn ympärille. Jokaiselle on varattu tasapuolisesti ryhmässä  omaa aikaa . Työskentely on luottamuksellista ja antaa tukea omien elämänvaiheiden sanoittamiseen ja työstämiseen.  Herran siunaus tai rukous on luontevasti mukana. Elämänkaaren hahmottamisessa tulee näkyväksi tärkeimmät tapahtumat aikajanalle. Apuna käytetään valokuvia, päiväkirjoja ja värejä.                                                                                   Ryhmään tulo edellyttää sitoutumista, riittäviä voimavaroja ja luottamuksellisuutta – muiden asioista ei puhuta eteenpäin.

Sukupuutyöskentelyssä katsotaan laajempaa kokonaisuutta, tutustutaan omiin juuriin. Suvun historialla, voimavaroilla ja salaisuuksilla on merkityksensä – on hyvä saada asioille oikeat sanat. Oman elämänhistorian tarkastelu aikajanan avulla mahdollistaa konkreettisesti erilaisten riippuvuussuhteiden, tapahtumien sekä käsitteiden avaamisen.

Erikssonin ajattelussa ihmisen kehitys kulkee eri kehitysvaiheiden tai kehityskriisien kautta. Kehityskriisi on kehitysvaihe, jossa tietyn tapahtuman ratkaisu tuottaa ihmiselle uuden ja laajemman käsityksen itsestään. Onnistuessaan näissä haasteissa, ihminen suoriutuu kehitystehtävistä. Tämä mahdollistaa itsetunnon kehityksen ja oman identiteetin ja elämäntehtävän selkiintymisen.

Ryhmän kesto

On kaksi erilaista mahdollisuutta – Voi osallistua  joko 10 kertaa kokoontuvana  ryhmänä  tai vaihtoehtoisesti osallistua neljä kuukautta  jatkuvana ajallisesti pidempänä ja syvemmin asioita pohtivana ryhmänä.

Ryhmään mahtuu 5-6 henkilöä. Tapaamisia on  noin 1-2 viikon välein ja  3 tuntia kerrallaan.

Ryhmän hinta

Osallistujalta  a`10 €/h  (alv.0%)

TYÖNOHJAUS / STOry

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Hinta 50€ / h  (alv.0%)

VUOROVAIKUTUSLEIKKI . Ryhmätheraplay -ohjaa / Suomen Theraplay-yhdistys ry

Kasvatustyössä vuorovaikutusleikki eli ryhmätheraplay ei ole terapiaa, vaan se on erityiskasvatuksen työmenetelmä ja siten lapsen  kasvua ja kehitystä tukeva että myös kuntouttava kasvatuksellinen menetelmä.

Yksi vuorovaikutusleikkiryhmä kokoontuu kaikkiaan 10 kertaa, noin kerran viikossa.

Leikkiryhmän hinta 40 € / tunti (alv. 0%)

IHAN IHOLLA -vanhempien kasvuryhmä / Pesäpuu ry

Työskentelymenetelminä ovat lyhyet alustukset, pienryhmä- ja parityöskentelyt, harjoitukset ja välitehtävät.  Ryhmään sitoudutaan – jokainen kerta on tärkeä kokonaisuuden kannalta. Ryhmäprosessi koostuu kuuden kerran tapaamisesta – kolme tuntia kerrallaan. Jokaisessa tapaamisessa on oma teema, jota käsitellään.

Ryhmään mahtuu 6-8 vanhempaa.

Hinta osallistujalta  a`10 €/h  ( alv. 0%)

AARREKARTTA – mielen muutosvalmennus / Fakta & Fiktio Oy

“Aarrekartta”-koulutus  koosttuu kolme tuntia kestävästä tuokiosta, joka on ryhmässä tapahtuvaa yksilötyöskentelyä, rinnan toisten kanssa. Kukin keskittyy rauhassa vain omaan työhönsä.

Aarrekartta -koulutus on järjen, sydämen ja vaiston valmennusohjelma. Se auttaa sinua selkeyttämään omia tavoitteitasi. Unelmat ovat aidointa itseämme ja ne ovat tienviittoja itsekunkin omaan hyvään elämään.

Koulutuksen hinta  100 € (alv.0%)

KOULUTUS / LUENNOINTI

Luennoin kiintymyssuhteista ja varhaisesta vuorovaikutuksesta.

Luentopalkkio 100 € / opetus 45 min.  (alv. 0%)