Minun Koulutukseni

Varhaiset ihmissuhteet ovat merkittäviä. Kodin ilmapiirin  seurauksena lapselle rakentuu kokemuksen myötä joko turvallinen tai sitten turvaton kiintymyssuhde.  Toistuvat kokemukset antavat elämälle erilaisen pohjan. Kiintymyssuhde toimii oppimisen edellytyksenä tai sen esteenä.

Antoisa  30:n vuoden työ  päiväkodissa lastenhoitajana oli minulle hyvä perusta. Elämä haastaa kasvuun ja muutokseen. Ihmissuhteissa löytyy kysymyksiä, joihin joutuu etsimään ymmärrystä – toisinaan on uskallettava katsoa kauas menneisyyden kokemuksiin. Mistä turvattomuus nousee – entä turvallisuus? Nämä ovat olleet keskeisiä teemoja ja innoittajia itselleni.

Haluan olla osaltani tukemassa ihmisten tervehtymisprosessia. Paluu turvalliseen kiintymyksen ja hyviin ihmissuhteisiin on mahdollista.

Jatkuvaa  opiskelu ja osallistuminen omaan työnohjaukseen kuuluvat arkipäivääni.

Rikotusta eheäterapeuttisen sielunhoidon koulutus 2004 – 2006.

Rikotusta eheä viittaa pastori, terapeutti Seppo Jokisen sielunhoitomalliin. Työskentelyni pohjana on tämä malli. Lisäksi koulutukseen kuului elämänkaari- ja sukupuutyöskentely.

Sielunhoitoterapiakoulutus on kaiken kaikkiaan syntynyt laajempaan hengelliseen tarpeeseen. Tavoite siinä on varustaa eri seurakunnat ammattitaitoisilla auttajilla. Hengellinen vallankäyttö tai into ilman taitoa on saanut aikaan paljon hämminkiä ja vahinkoa. Parhaimmillaan seurakunta voi tuoda armon ja rakkauden avulla elämään perusturvallisuuden ja uuden mahdollisuuden hyvään elämään.

Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL, PIRJO TUOVILAN järjestämät seminaarit Tampere-talolla ovat avanneet itselleni lohdullisia näköaloja toipumiseen:

2007, “Mihin tarvitaan isää? Kiintymysteoria ja isän merkitys” - Sir Richard Bowlby

2008, “Auta lasta kiintymään – kiintymyshäiriön hoito – Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, DDP” – Dr. Artur Becker-Weidman

2009, “Lapsuuden trauma ja dissosiaatia – Kadotettu ja uudelleen löydetty sielu” – Ph.D. Donald.E. Kalsched

2013, “Hyvät yhteydet – Henkilöiden välinen neurobiologia ja aivot kiintymyskeskeisessä lapsi-vanhempi -hoitosuhteessa” – Dr Jonathan Baylin, Ph.D

Ryhmätheraplay -ohjaaja, 2013 / Suomen Theraplay-yhdistys ry

Ryhmätheraplay on vuorovaikutuksellinen, hoivaava ja kuntouttava hoitomenetelmä, jonka käyttö on voimakkaasti leviämässä varhaiskasvatuksessa. Se on suunnitelmallista, vuorovaikutteista ja hauskaa leikkiä, joka soveltuu kaikille lapsille. Sitä voidaan käyttää myös kehitystä ja tunne-elämää tukevana hoitomuotona.

Päiväkoti, perheet ja sijaisperheet ovat herkkiä alueita – lapsuus on perustan luomista elämälle. Päiväkodissa olen tehnyt työtä kolmekymmentä vuotta.  “Minä näen sinut – minä kuulen sinua”, on mahdollisuus. Itsetuntemus ja hyvät ihmissuhteet ovat kantavia tekijöitä läpi elämän.

Työnohjaa, 2012 / STOry

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä – autetaan näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattava oppivat toisiltaan. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.

IHAN IHOLLA -kasvuryhmän ohjaaja, 2013 / Pesäpuu ry

Ihan iholla -kasvuryhmät on tarkoitettu sijais- ja adoptiovanhemmille vahvistukseksi omaan sijaisvanhemmuuteen. (Ryhmän materiaali sopii myös tavallisten perheiden kasvun tueksi.) Ryhmäprosessi koostuu kuuden kerran tapaamisesta, jossa jokaisessa on oma teema, jota käsitellään. Työskentelymenetelminä ovat lyhyet alustukset, pienryhmä- ja parityöskentelyt, harjoitukset ja välitehtävät.  Ryhmään mahtuu6-8 vanhempaa.

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta oman kasvuhistorian vaikutuksesta tämän päivän vanhemmuuteen, antaa tietoa terapeuttisesta vanhemmuudesta ja etsiä yhdessä keinoja vuorovaikutussuhteen vahvistamiseksi.

Aarrekartta – mielen muutosvalmennus -ohjaaja, 2013 / Fakta & Fiktio Oy

Aarrekartta -koulutus on järjen, sydämen ja vaiston valmennusohjelma. Se auttaa sinua selkeyttämään omia tavoitteitasi. Vahvat unelmat paremmasta kehittävät henkisiä ja fyysisiä voimavarojasi. Tämä on mielen työpaja, jonka avulla voit hahmottaa sinulle tärkeitä asioita,  arvosi selkiintyvät. Menneisyys ja selvittämättömät asiat voivat toimia jarruina, jotka on hyvä tunnistaa. Kyse on oman mielesi luotsaamisesta haluamaasi suuntaan.

“Aarrekartta” koostuu kolme tuntia kestävästä hetkestä, joka on yksilötyöskentelyä ryhmässä, rinnan toisten kanssa, kukin vain omaan työhön keskittyen. Alustuksen ja kahvihetken lomassa on henkilökohtaista yksilötyöskentelyä  ja hetkiä,  joissa teemme kolme aarrekartta-muunnelmaa.